SỰ KHÓ NGHÈO CỦA ĐỨC MARIA

Nhân đức thứ sáu:SỰ KHÓ NGHÈO CỦA ĐỨC MARIA Chúa Giêsu, vốn dĩ là giàu sang, đã tự nguyện trở nên khó nghèo để nhờ đó, cho chúng ta trở nên giầu sang. Đức Maria cũng đã đi theo cùng một con đường với Con của Mẹ. Cùng với Giuse, Mẹ đã lên đền thờ dâng Chúa Giêsu, không phải với con chiên là của lễ của người giàu, nhưng với cặp bồ câu là của lễ của người nghèo. Ở Nazaret, Thánh Gia đã sống một cuộc sống kín đáo, ẩn dật, một cuộc sống bình thường lao động, …

Tiếp tục đọc