fbpx

SỰ KHÓ NGHÈO CỦA ĐỨC MARIA


Nhân đức thứ sáu:
SỰ KHÓ NGHÈO CỦA ĐỨC MARIA


https://www.facebook.com/gdanhducmebanon/videos/566478083880262/

Chúa Giêsu, vốn dĩ là giàu sang, đã tự nguyện trở nên khó nghèo để nhờ đó, cho chúng ta trở nên giầu sang. Đức Maria cũng đã đi theo cùng một con đường với Con của Mẹ. Cùng với Giuse, Mẹ đã lên đền thờ dâng Chúa Giêsu, không phải với con chiên là của lễ của người giàu, nhưng với cặp bồ câu là của lễ của người nghèo. Ở Nazaret, Thánh Gia đã sống một cuộc sống kín đáo, ẩn dật, một cuộc sống bình thường lao động, cầu nguyện, một đời sống âm thầm và bác ái. 

Lạy Mẹ Vô Nhiễm, Mẹ Thiên Chúa và Mẹ chúng con, xin giúp chúng con biết xây dựng bình an và tình yêu trong gia đình, để gia đình chúng con trở thành một Nazaret khác, nơi Chúa Giêsu có thể hiển trị như là hạnh phúc duy nhất của chúng con.

 Và xin Mẹ hãy nhớ đến…(ý nguyện riêng)

Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh

“Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội,
xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *