CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ BA TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN – LỄ CHÚA GIÊSU HIỂN DUNG

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 9,28b-36) “Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người!” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Ngày 06.8 hằng năm là dịp kỷ niệm cung hiến Đền thờ Chúa biến hình trên núi Ta-bo[1], Giáo hội cho chúng ta mừng lễ Chúa Hiển dung: Chúa tỏ lộ dung nhan vinh hiển của Người cho ba môn đệ thân tín được thấy. “Đức Giê-su lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê.” Chúa Giêsu thường đem ba vị này theo Ngài trong tất …

Tiếp tục đọc