CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – LỄ CHÚA HIỂN DUNG

06.8.2020  –   LỄ CHÚA HIỂN DUNG✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 17,1-9)“Người đưa các ông đi riêng với mình lên một ngọn núi cao…” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Hôm nay, Chúa Giêsu đưa ba môn đệ thân tín là Phêrô, Giacôbê và Gioan đi riêng với Chúa lên một ngọn núi cao (c.1). Thánh sử Mát-thêu ghi rõ chi tiết của biến cố này được diễn ra “sáu ngày sau” khi Phêrô tuyên xưng đức tin vào Chúa Giêsu, và cũng là “sáu ngày sau” khi Phêrô can ngăn Chúa đừng đi vào con đường khổ …

Tiếp tục đọc