CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – CHÚA NHẬT – LỄ CHÚA THĂNG THIÊN – NĂM A

24.5.2020 – CHÚA NHẬT – LỄ CHÚA THĂNG THIÊN – NĂM A✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 28,16-20)“Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy… Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Sau sự kiện ngôi mộ trống và lời kể của mấy phụ nữ đã gặp Chúa hiện ra, thánh Mát-thêu không thuật lại một lần hiện ra nào của Chúa với các môn đệ. Chắc hẳn thánh sử muốn để dành việc Chúa Phục Sinh tỏ mình cho các môn …

Tiếp tục đọc