CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – LỄ ĐỨC MẸ DÂNG MÌNH TRONG ĐỀN THỜ

21.11.2020 – Lễ ĐỨC MẸ DÂNG MÌNH TRONG ĐỀN THỜMt 12,46-50“Phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi… người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.” (Mt 12,50) Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Hôm nay, Giáo Hội kính nhớ việc Đức Mẹ dâng mình vào Đền thờ. Truyền thống Giáo Hội cả Đông và Tây phương đều tin rằng: ngay từ nhỏ, Đức Maria đã được thánh Gioakim và thánh Anna đem dâng cho Thiên Chúa trong đền thánh Giêrusalem theo tập tục thời đó. Biến cố này mang một ý nghĩa đặc biệt, như một …

Tiếp tục đọc