fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – LỄ ĐỨC MẸ DÂNG MÌNH TRONG ĐỀN THỜ

21.11.2020 – Lễ ĐỨC MẸ DÂNG MÌNH TRONG ĐỀN THỜ
Mt 12,46-50
“Phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi… người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.” (Mt 12,50)


Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Hôm nay, Giáo Hội kính nhớ việc Đức Mẹ dâng mình vào Đền thờ. Truyền thống Giáo Hội cả Đông và Tây phương đều tin rằng: ngay từ nhỏ, Đức Maria đã được thánh Gioakim và thánh Anna đem dâng cho Thiên Chúa trong đền thánh Giêrusalem theo tập tục thời đó. Biến cố này mang một ý nghĩa đặc biệt, như một bước chuẩn bị cho biến cố lớn lao nhất trong cuộc đời của Mẹ, khi Mẹ dâng hiến chính mình để hoàn toàn thuộc trọn về Chúa, thực thi thánh ý Chúa và phục vụ công trình cứu độ.  

Thật vậy, cả cuộc đời của Mẹ là một hành trình thi hành ý muốn của Thiên Chúa. Khi người ta báo tin cho Chúa Giêsu: “có Mẹ và anh em Thầy đến tìm gặp Thầy”, Chúa Giêsu đã giơ tay chỉ các môn đệ và nói : “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi.” (c.49), và Người giải thích: “Phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.” (c.50).

Khi tuyên bố như thế, Chúa Giêsu không phủ nhận mối liên hệ huyết nhục với Đức Maria, cũng không phủ nhận anh em dòng họ của Người. Tuy nhiên, Người cho chúng ta thấy rằng: Người còn có một gia đình rộng lớn hơn, gần gũi hơn dựa trên đức tin và việc thi hành ý Chúa Cha. Đối với Chúa Giêsu, mối tương quan với Thiên Chúa phải được coi trọng hơn mọi mối tương quan nhân loại. Trong gia đình ấy, cũng chính Đức Maria là người gần gũi với Chúa hơn ai hết, vì Mẹ đã thi hành ý muốn của Chúa Cha cách mau mắn và trọn vẹn như có lần Chúa nhìn nhận: Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.[1]

Có thể nói: Chúa Giêsu đã công bố “gen di truyền” cụ thể trong gia đình thiêng thiêng của Ngài. Chuỗi “gen” đó chính là thi hành ý muốn của Chúa Cha. Nhưng thường thì chúng ta thích nghe lời thế gian hơn nghe Lời Chúa, thích làm theo ý mình hơn ý Chúa. Như thế, chúng ta tự biết mình có thuộc về gia đình của Chúa hay không.

Để thật sự là thành viên trong gia đình của Chúa Giêsu, chúng ta cần nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành” như Mẹ Maria, với tất cả lòng tin yêu và phó thác. Điều quan trọng là chúng ta cần có một tâm hồn thinh lặng và cởi mở, nhạy bén để có thể nhận ra thánh ý Chúa qua những biến cố hằng ngày trên thế giới, qua môi trường chúng ta sống, qua những con người, những lời nói và những sự kiện quanh ta.

Để thực thi ý Chúa, chúng ta phải dẹp bỏ ý riêng, và đó là điều không dễ nếu ý riêng ta hoàn toàn ngược với ý Chúa. Để thực thi trọn vẹn ý Chúa, chúng ta cũng không thể tìm một con đường thỏa hiệp giữa ý Chúa và ý mình. Chỉ có một cách duy nhất là đi theo con đường của Mẹ Maria đã đi: dâng hiến chính mình làm của lễ, dâng cả ý chí và tự do, cả sự hiểu biết đầy giới hạn của mình để trở nên nữ tỳ khiêm hạ, và dốc lòng thực thi thánh ý Thiên Chúa, như chính Chúa Giêsu đã trở nên người tôi tớ phục vụ ý định cứu độ của Chúa Cha.

Thánh Vinh Sơn Phaolô cũng dạy rằng: “…phải tập quen làm theo thánh ý Thiên Chúa trong mọi sự, nghĩa là trong tất cả mọi sự, chứ không phải chỉ một phần. Chính ơn thánh này làm cho hành động và con người của chúng ta được đẹp lòng Thiên Chúa.”[2]

Sống Tin Mừng với Mẹ:
Theo bước Mẹ Maria, tôi

  • Cố gắng chu toàn mọi việc bổn phận, vì đó là thánh ý Chúa dành cho tôi.
  • Trước mỗi việc xảy đến, tôi xin Chúa soi sáng và quảng đại làm theo ý Ngài.

Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết yêu mến việc lắng nghe và suy gẫm Lời Chúa mỗi ngày, biết khiêm tốn và quảng đại thực thi những điều Chúa muốn con thi hành, để con được gia nhập vào gia đình thiêng liêng của Chúa Giêsu, và trở nên con cái đích thực của Mẹ. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.


(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/madala.maria.9/posts/764411711088679)

[1] Lc 8,21
[2] XII,56-57

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *