YÊU MẾN NHƯ ĐỨC MẸ

NOI GƯƠNG ĐỨC MẸ MARIANHÂN ĐỨC THỨ HAI: YÊU MẾN NHƯ ĐỨC MẸ  – Đức Kitô đã ban cho chúng ta một điều răn mới: yêu mến Thiên Chúa hết lòng và yêu tha nhân như chính mình. Đức Mẹ đã thực thi trọn vẹn giới răn kép này. Theo thánh Bênađô, tình yêu của Chúa Giêsu đi vào tâm hồn Mẹ như một lưỡi gươm xuyên thâu phần này tới phần kia, để không có một nếp gấp hay một mép gấp sâu nào mà không có vết thương tình yêu. Trái tim của Mẹ trở thành lửa và …

Tiếp tục đọc