CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ HAI TUẦN XII THƯỜNG NIÊN – SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (Lc 1, 57-66. 80) “Tên cháu là Gio-an” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:“Khi sinh ra, ta khóc, mọi người cười…” Câu nói ấy quả rất đúng vớithánh Gioan Tẩy Giả,  vị tiền hô của Chúa Cứu Thế. Quả thật, cuộc sinh ra và những biến cố trong cuộc đời của ngài đã được Kinh thánh ghi lại khá chi tiết, cho thấy tầm quan trọng đặc biệt của ngài trong chương trình cứu độ. Ngài được sinh ra trong một gia đình thánh thiện, truyền thống đạo đức tốt lành, thế …

Tiếp tục đọc