SỰ TRONG TRẮNG CỦA ĐỨC MARIA

Nhân đức thứ năm:SỰ TRONG TRẮNG CỦA ĐỨC MARIA Mẹ Maria hoàn toàn trong trắng, Đấng Vô Nhiễm, không vương mắc nguyên tội. Mẹ là sự trong suốt của Thiên Chúa, bởi vì Mẹ đã hoàn toàn dâng hiến cho Thiên Chúa trong một trái tim không chia sẻ. Mẹ đã để cho mình được biến đổi qua việc sống trước nhan thánh Chúa ngày qua ngày, sống với Chúa và cho Chúa. Đức Maria là một phụ nữ “thánh thể”, tâm hồn luôn biết ơn về những hồng ân Thiên Chúa ban cho, cố gắng nhìn mọi sự trong …

Tiếp tục đọc