fbpx

SỰ TRONG TRẮNG CỦA ĐỨC MARIA


Nhân đức thứ năm:
SỰ TRONG TRẮNG CỦA ĐỨC MARIA


https://www.facebook.com/gdanhducmebanon/videos/2363578327295772/

Mẹ Maria hoàn toàn trong trắng, Đấng Vô Nhiễm, không vương mắc nguyên tội. Mẹ là sự trong suốt của Thiên Chúa, bởi vì Mẹ đã hoàn toàn dâng hiến cho Thiên Chúa trong một trái tim không chia sẻ. Mẹ đã để cho mình được biến đổi qua việc sống trước nhan thánh Chúa ngày qua ngày, sống với Chúa và cho Chúa. Đức Maria là một phụ nữ “thánh thể”, tâm hồn luôn biết ơn về những hồng ân Thiên Chúa ban cho, cố gắng nhìn mọi sự trong ánh sáng của Ngài.

Lạy Mẹ Vô Nhiễm, Mẹ Thiên Chúa và Mẹ chúng con, xin giúp chúng con biết từ bỏ tội lỗi bằng cách luôn nhớ Chúa hiện diện trong tâm hồn và trong tâm trí chúng con. Chính Chúa sẽ thanh luyện các tư tưởng, lời nói và hành động của chúng con.

Và xin Mẹ hãy nhớ đến…(ý nguyện riêng)

Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh

“Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.”


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *