VUI THAY! “GIA ĐÌNH LÀ CON ĐƯỜNG CỦA HỘI THÁNH!”

Không vui sao được, phải không các bạn, khi gia đình bạn, gia đình tôi là con đường mà HộiThánh phải cần đến để đạt tới đích! Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã tuyên bố điều này trong thư gửi các gia đình trên thế giới ngày 02.02.1994. Vâng, con đường là để dẫn đưa người bước trên nó đi tới nơi họ muốn. Hội Thánh muốn cho kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa được thành tựu, Hội Thánh phải nhờ tới các gia đình. Bởi vì, ngay khi tạo dựng vũ trụ, Thiên Chúa đã thiết …

Tiếp tục đọc