CUỘC ĐỜI THÁNH JEAN GABRIEL PERBOYRE (THƠ)

Thánh JEAN GABRIEL PERBOYRE(1802 – 1840) I.Thời thơ ấu và đi tuVui mừng nhớ thánh Ga-bi,Thuở còn thơ bé đã hy sinh nhiều.Tinh thần đạo đức đáng yêu,Vâng lời, cần mẫn sáng chiều giúp cha.Học hành được ít, trường xa,Gia đình tin cậy, việc nhà đảm đang.Nhưng kìa Chúa gọi, sẵn sàng,Bất ngờ được chọn vào hàng tu sinh.Cậu liền cố học La-tinh,Luyện rèn đức tính nghiêm minh mọi bề.Thông minh trổi vượt bạn bè,Tâm hồn trong trắng, đơn sơ, dịu hiền.Hồi tâm cầm trí, trang nghiêm,Yêu đời cầu nguyện, quỳ bên bàn thờ.“Ôi thánh giá Chúa Kitô,Trồng nơi dân …

Tiếp tục đọc