CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ BA TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN

01.9.2020  –  THỨ BA TUẦN XXII TN✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 4,31-37)“Tôi biết ông là ai rồi: Ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa…” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Bạn thân mến!!! Người ta thường nói: “không biết thì không yêu, không thấy thì không tin.” Khi cử hành các bí tích và học giáo lý, khi đọc, học hỏi và cầu nguyện với Kinh Thánh, chúng ta được biết Thiên Chúa và cảm nghiệm tình thương của Người dành cho nhân loại, cách riêng là cho mỗi người chúng ta. Chính sự hiểu biết này …

Tiếp tục đọc