fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ BA TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN

01.9.2020  –  THỨ BA TUẦN XXII TN
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 4,31-37)
“Tôi biết ông là ai rồi: Ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa…”


Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Bạn thân mến!!!

Người ta thường nói: “không biết thì không yêu, không thấy thì không tin.” Khi cử hành các bí tích và học giáo lý, khi đọc, học hỏi và cầu nguyện với Kinh Thánh, chúng ta được biết Thiên Chúa và cảm nghiệm tình thương của Người dành cho nhân loại, cách riêng là cho mỗi người chúng ta. Chính sự hiểu biết này dẫn đưa chúng ta đến với Thiên Chúa và nhận lãnh được ơn cứu độ từ nơi Người.

Thế nhưng, không phải cứ biết là sẽ yêu, cứ thấy là sẽ tin. Bởi có khi biết rất nhiều, biết rất rõ, ấy thế mà cũng chẳng tin chứ đừng nói là yêu. Vì cái biết đó chỉ là cái biết của lý trí. Cái biết của Satan về Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay minh chứng điều đó:

“Tôi biết ông là ai rồi: Ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa…” (c.34b). Quỷ biết rõ   Chúa Giêsu là Thiên Chúa, nhưng cái biết đó làm chúng sợ hãi và chống đối Chúa. Việc công bố Người là Đấng Thánh của Thiên Chúa” không phải là một lời tuyên xưng đức tin của chúng, nhưng là chúng muốn làm lộ bí mật Mêsia của Chúa trước thời hạn, để phá hỏng chương trình của Người. Chính vì thế Chúa bắt chúng im đi, không được nói ra. Đặc biệt, sự hiện diện của Chúa cũng chấm dứt sự hoành hành của chúng khi Chúa bắt chúng phải xuất ra khỏi con người.

Người dân Ca-phác-na-um đã sửng sốt khi “biết” Chúa Giêsu qua lời giảng dạy đầy uy quyền của Người. Lời giảng của Người không dựa trên uy thế của bất cứ ai, nhưng dựa vào uy lực của chính Người. Họ càng kinh ngạc hơn trước phép lạ giải thoát lớn lao mà Người đã thực hiện cho một người bị quỷ thần ô uế ám, và họ đã loan truyền những việc Người làm khiến cho tiếng đồn về Người lan ra khắp nơi trong vùng” (c.37). Họ đã nhận biết Chúa, tin Chúa và nói về Chúa cho những người khác.

Mỗi người chúng ta đã được học giáo lý, được “biết” Chúa Giêsu là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Nhưng sự hiểu biết về Chúa có giúp chúng ta nhận được ơn cứu độ, hay lại làm cho ta bị Chúa tuyên án, tùy thuộc vào chọn lựa của chúng ta hôm nay. Một lần nữa, chúng ta hãy xác tín đức tin của ta vào Đức Giêsu, đồng thời ta cũng chọn cho mình một con đường để danh Cha được cả sáng, Nước Cha được hiển trị và sự ác bị đẩy lui khỏi tâm hồn và cuộc sống của chúng ta.

Xác tín và chọn lựa là điểm khởi đầu của một hành trình đức tin. Trong hành trình ấy, chúng ta không đơn độc, vì luôn có Đức Maria, người đã được chọn làm mẹ để cưu mang và sinh ra Chúa Giêsu. Mẹ cảm “biết” Người từ trong lòng Mẹ và mỗi ngày, Mẹ càng “biết” Người rõ hơn nhờ chiêm ngắm, lắng nghe và suy đi nghĩ lại những lời nói và hành động của Chúa. Qua lời sứ thần truyền tin, Mẹ biết rằng Người Con mà Mẹ cưu mang là Con Đấng Tối Cao.”[1] Lời tiên tri của cụ già Simêon cũng cho Mẹ biết Chúa Giêsu là ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân… là ánh sáng… là vinh quang của Ít-ra-en…”[2] Vì thế, Mẹ đã hiến dâng trọn cuộc đời để loan báo về tình thương và ơn cứu độ của Thiên Chúa. Ngày nay, Mẹ vẫn hằng ở bên tòa Chúa để cầu thay nguyện giúp cho chúng ta. Nhờ đó, chúng ta có đủ sức sống đức tin và loan báo đức tin ấy cho mọi người.

Sống Tin Mừng với Mẹ:
Theo bước Mẹ, tôi:

  • Không ngừng xác tín Đức Giêsu chính là Đấng Thánh của Thiên Chúa, nhất là những khi gặp thử thách gian nan.
  • Chia sẻ những trải nghiệm về niềm xác tín vào Đức Giêsu cho những người tôi gặp gỡ và phục vụ.

Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria, niềm xác tín Đức Giêsu là Đấng Thánh của Thiên Chúa đã giúp Mẹ vượt mọi chông gai trong cuộc sống. Xin nâng đỡ để chúng con luôn vững tin vào Chúa như Mẹ, hầu đời sống chúng con trở nên cơ hội mang lại ơn cứu độ cho những người chúng con yêu thương và phục vụ.

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/madala.maria.9/posts/701613174035200)

[1] Lc 1,32
[2] X. Lc 2,30-32

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *