CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ BẢY NGÀY THỨ TƯ TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH

CÁC THÁNH ANH HÀI TỬ ĐẠO ✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 2,13-18)  “Vua Hê-rô-đê sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bê-lem.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Đức Giêsu Kitô Con Thiên Chúa đi vào trần gian, đã không được con người tiếp nhận tại các quán trọ, mà phải giáng sinh nơi hang súc vật ngoài đồng vắng, như thế vẫn chưa đủ. Khi hay tin Người xuất hiện, vua Hêrôđê lại cho lùng bắt để giết chết Người, chỉ vì sợ mất ngai vàng. Ông ta đã ra lệnh giết các con …

Tiếp tục đọc