CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ BẢY TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 13,24-30)  “Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Ngay từ khởi đầu, Thiên Chúa đã tạo dựng con người rất tốt lành: “Thiên Chúa phán: “Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta”[1]. Thế nhưng theo thời gian, con người đã dần dần sống xa cách Thiên Chúa, lạm dụng tự do để làm điều sai trái và ngày càng nghiêng chiều về sự dữ. Trong cuộc sống vẫn luôn có hai thế lực …

Tiếp tục đọc