CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ BẢY TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 14,1-12)  “Hêrôđê sai người đi chặt đầu Gioan, và các môn đệ của Gioan đi báo tin cho Chúa Giêsu.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Tục ngữ Việt Nam có câu: “Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng”. Những người dám nói sự thật là những người có bản lãnh, có thiện chí mong cho người khác và cho xã hội ngày thêm tốt đẹp, chứ không nói để lấy lòng hoặc để hại người khác. Thánh Gioan Tẩy Giả đã can đảm nói lên sự thật và cái kết …

Tiếp tục đọc