CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ BẢY TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Luca. (Lc 11,27-28)  “Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Chúa Giêsu có những cách nói chuyện rất cuốn hút, nên khi Chúa giảng dạy, có biết bao người đã thích thú lắng nghe. Nói theo ngôn ngữ ngày nay thì Chúa Giêsu nhà mình có một lượng “fan khủng” mà chẳng dễ mấy ai có được. Có lần, Chúa và các môn đệ đến một nơi hoang vắng để nghỉ ngơi, thế mà người ta lũ lượt kéo nhau tới cả năm ngàn …

Tiếp tục đọc