CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ BẢY TUẦN III PHỤC SINH

11.5.2019 THỨ BẢY TUẦN 3 PHỤC SINH“Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.” ✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. (Ga 6,51.60-69)Tại hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đã nói: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.”Nghe rồi, nhiều môn đệ của Người liền nói: “Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?” Nhưng Đức Giê-su tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các …

Tiếp tục đọc