fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ BẢY TUẦN III PHỤC SINH

11.5.2019 THỨ BẢY TUẦN 3 PHỤC SINH
“Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.


Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. (Ga 6,51.60-69)
Tại hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đã nói: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.”Nghe rồi, nhiều môn đệ của Người liền nói: “Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?” Nhưng Đức Giê-su tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông: “Điều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư? Vậy nếu anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao? Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống.

“Nhưng trong anh em có những kẻ không tin.” Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giê-su đã biết những kẻ nào không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người.Người nói tiếp: “Vì thế, Thầy đã bảo anh em: không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho.”Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa.

Vậy Đức Giê-su hỏi Nhóm Mười Hai: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?” Ông Si-môn Phê-rô liền đáp: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa.”


Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Ngày nay, chúng ta thường thấy những bảng quảng cáo sản phẩm với “giá sốc” hay “cực sốc”, với mục đích là để chiêu dụ khách hàng, và họ đã có rất nhiều khách hàng như ý muốn.

Chúa Giêsu cũng thường gây “sốc” cho những người đi theo Ngài, nhưng không phải với mục đích ma mị, chiêu dụ tín đồ theo kiểu quảng cáo. Lời của Ngài gây sốc cho người nghe, và luôn đặt người nghe vào một trong hai thái độ mà họ phải lựa chọn: tin hay không tin.

Vì sao vậy? Vì có những người muốn đi theo Chúa để được nghe những điều vừa ý họ, những điều mơn trớn tư tưởng lòng họ thì không thể gặp được nơi Chúa Giêsu, mà họ chỉ thấyĐiều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới, đó lại là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai mến yêu Người.”[1]Đó là điều mà Chúa Giêsu mặc khải về Bí tích Thánh Thể, nhưng họ không hiểu và không muốn tin, không muốn đón nhận vì họ không yêu mến Thiên Chúa.

Có những người theo Ngài đã lâu, nhưng cũng bỏ không theo Ngài nữa. Nhiều “Fan” rút lui cùng một lúc. Chỉ còn lại các “fan cứng” mà Chúa cũng muốn các ông làm mới lại chọn lựa của mình: Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?

May thay, Phêrô đã thay mặt các anh em tuyên lời cam kết: Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai?” Phêrô đã xác định rõ mục tiêu của ông: “đi theo Thầy, đến với Thầy” chứ không phải là “đi mà không biết mình đi đâu”, do đó, ông đặt tất cả NIỀM TIN nơi Thầy và đón nhận tất cả những điều Thầy dạy, những gì Thầy nói, vì “Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời” “chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa.”

Lời cam kết của Phêrô thật là đẹp, giữa lúc nhiều người bỏ đi, không theo Chúa nữa, nhưng Phêrô cùng các anh em một lần nữa tiếp tục chọn theo Thầy, chọn gắn bó với Thầy, tin vào Thầy.

Chúng ta còn có một mẫu gương tuyệt vời hơn nữa trong việc liên tục làm mới lại chọn lựa theo Chúa, đó là Đức Maria: Mẹ đã thưa “Xin vâng” từ khi được Sứ thần truyền tin, rồi liên tiếp những biến cố sau đó trong suốt cuộc đời Mẹ và Chúa Giêsu, Mẹ liên tục tái cam kết xin vâng với Chúa, trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống: thăm viếng bà Elisabeth, về chung sống với Giuse, về quê làm hộ khẩu, sinh con nơi hang bò lừa, dâng con trong đền thờ, đem con đi trốn, đưa con về quê, lạc mất con và tìm thấy con… M đã sut đi cùng đi vi Chúa t khi Ngài nhp th trong cung lòng M cho đến lúc cui đi ca Ngài trên dương gian[2]cho đến tận chân thập giá, Mẹ vẫn liên tục làm mới lại lời cam kết Xin Vâng của mình và gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu.

Sống Tin Mừng với Mẹ:
Noi gương Mẹ, thánh nữ Louise de Marillac, (mới được mừng lễ ngày hôm qua) mặc dù đã khấn hứa dâng hiến trọn cuộc đời cho Chúa để phục vụ người nghèo khổ, nhưng hằng năm vẫn làm mới lại ngày tuyên khấn của mình, vào ngày lễ Truyền Tin 25.3, để nói lên sự liên tục chọn lựa Chúa, dù rằng cuộc sống năm qua không thiếu gian nan thử thách, nhưng cũng đầy ắp niềm vui “được ở với Chúa”. Các Nữ Tử Bác Ái, con cái của thánh Louise, vẫn duy trì truyền thống tốt đẹp lập lại lời khấn hằng năm từ thế kỷ 17 tới nay.

Hôm nay, Chúa cũng muốn tôi xác định lại mục tiêu chọn lựa của tôi: Tôi đang đi theo ai? Tôi đang tìm kiếm điều gì?[3] Giữa bối cảnh xã hội hôm nay, tôi có dám tiếp tục cùng đi với Chúa và tuyên xưng đức tin của tôi vào Chúa như thánh Phêrô, như Mẹ Maria hay không?

Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria, xin dẫn dắt con theo Mẹ, biết chọn Chúa Giêsu là Thầy và là Sự Sống đích thực của con. Xin Mẹ cầu bầu cho con được Thần Khí Khôn ngoan của Chúa, để con biết nhận ra sự giả dối của thế gian luôn được che đậy bằng những điều có vẻ tốt lành và hấp dẫn. Và trên hết, xin Mẹ cầu cùng Chúa cho con được ơn trung tín với Chúa cho đến cùng. Amen

“Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.”


[1] 1 Cr 2,9
[2] Đức Maria, Niềm tin nối tiếp niềm tin – https://gdanhducmebanon.org/2019/05/06/552/me-maria-niem-tin-noi-tiep-niem-tin/viet-ve-me
[3] X. Ga 1,35-39

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *