CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ HAI TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 14,13-21) “Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương…” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Cuộc sống luôn đem đến cho chúng ta những bất ngờ, nhưng nếu biết nhìn mọi sự với con mắt đức tin, ta sẽ nhận ra ý Chúa và bàn tay quan phòng của Chúa mọi nơi mọi lúc. Khi được tin về cái chết của Gioan Tẩy Giả, “Đức Giê-su xuống thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt.” Thế nhưng khi đến nơi, mọi dự tính của …

Tiếp tục đọc