CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ HAI TUẦN II PHỤC SINH

20.4.2020 – THỨ HAI TUẦN II PHỤC SINH✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. (Ga 3,1-8)“Cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt, cái bởi Thần Khí sinh ra là thần khí.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Đoạn Tin Mừng hôm nay thuật lại cuộc gặp gỡ giữa ông Ni-cô-đê-mô và Chúa Giê-su. Qua lời kể của Thánh Gioan, Ni-cô-đê-mô là người có địa vị cao trong xã hội Do Thái bấy giờ. Ông thuộc nhóm Pha-ri-sêu là những người rất trung thành với lề luật và sùng đạo, ông cũng là thủ lãnh trong dân, tức là …

Tiếp tục đọc