CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ HAI TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 11,29-32) “…ở đây còn có người hơn Salomon… hơn Giôna nữa.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Khi lên ngôi, vua Salomon đã khiêm tốn xin Chúa cho ông được ơn khôn ngoan để cai trị dân Chúa. Chúa đã ban cho ông sự khôn ngoan đến nỗi nữ hoàng Phương Nam từ một nơi rất xa xôi nghe biết, đã đến dâng nhiều phẩm vật quý giá để được nghe những lời khôn ngoan của vua[1]. Giôna là một ngôn sứ được Thiên Chúa sai đến Ninivê – một thành phố …

Tiếp tục đọc