CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ HAI TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN

THÁNH SIMON VÀ GIUĐA, TÔNG ĐỒ – Lễ Kính ✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 6,12-19) “Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:“Tuyển sinh” là từ khá quen thuộc với chúng ta ngày nay. Nhưng việc Chúa Giêsu tuyển chọn các môn đệ hoàn toàn khác với cách mà những bậc thầy thế gian thường làm. Vì: có lẽ không có người thầy nào thánh thiện đủ để cầu nguyện cho các học viên mà mình sẽ chọn như Chúa Giêsu, cũng …

Tiếp tục đọc