CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ HAI TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN

CÁC THÁNH TỬ ÐẠO VIỆT NAM ✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 9,23-26) “Người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì?” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:“Hãy về nhà” là chủ đề sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô gửi Giới Trẻ Việt Nam nhân Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Miền Bắc, xuất phát từ lời dạy của Chúa Giêsu với người thanh niên vừa được Chúa trừ quỷ tại Ghêrasa: “Anh cứ về nhà với thân nhân…”[1] Trong đó, Ngài mời gọi …

Tiếp tục đọc