CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ HAI TUẦN VI THƯỜNG NIÊN

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. (Mc 8,11-13)Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ?” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Nhìn chung, đại đa số chúng ta đều thích những điều mới lạ, nghe đền nào thiêng hoặc nơi nào có sự lạ là người ta đổ xô đến đó. Thời Chúa Giêsu cũng vậy. “Người ta lũ lượt đến với Người, vì nghe biết những gì Người đã làm”[1]. Trong số đó, có những người đã được Chúa chữa bệnh, trừ quỷ, an ủi, dạy dỗ… và họ đã tin theo Chúa cách rất đơn sơ, …

Tiếp tục đọc