CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ NĂM TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Matthêu. (Mt 9,1-8) “Đức Giê-su bảo người bại liệt: “Đứng dậy, vác giường mà đi về nhà!” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Trong cuộc sống, những bất toàn của một người thường là gánh nặng của một hoặc nhiều người khác. Chính vì thế mà chúng ta cần phải nâng đỡ và chịu đựng lẫn nhau. Tuy nhiên, những khiếm khuyết về sức khỏe thể lý thường dễ được thông cảm và giúp đỡ hơn là những khiếm khuyết về tinh thần. Người bại liệt trong bài Tin Mừng hôm nay được những người …

Tiếp tục đọc