fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ NĂM TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Matthêu. (Mt 9,1-8)

“Đức Giê-su bảo người bại liệt:
 “Đứng dậy, vác giường mà đi về nhà!”


Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Trong cuộc sống, những bất toàn của một người thường là gánh nặng của một hoặc nhiều người khác. Chính vì thế mà chúng ta cần phải nâng đỡ và chịu đựng lẫn nhau. Tuy nhiên, những khiếm khuyết về sức khỏe thể lý thường dễ được thông cảm và giúp đỡ hơn là những khiếm khuyết về tinh thần. Người bại liệt trong bài Tin Mừng hôm nay được những người thân đưa đến với Chúa Giêsu, thật là may mắn cho anh! Chắc chắn, anh đã được gia đình và bạn hữu chăm sóc, giúp đỡ nhiều rồi, nhưng họ không thể làm cho anh khỏe lại được. May thay, họ nghe biết và tin rằng Thầy Giêsu làm được mọi sự, Thầy có thể làm cho anh được lành mạnh, và họ tìm cách đưa anh đến với Người.

Chúa Giêsu “Thấy họ có lòng tin như vậy”, Ngài thấu biết họ tin trong lòng và Ngài cảm động trước hành vi đức tin của họ. Chính vì thế, Ngài cũng đáp lại họ bằng một sự chữa lành từ bên trong: “Này con, cứ yên tâm, tội con được tha rồi!” (c.2), điều mà đối với các kinh sư biết rõ chỉ thuộc về Thiên Chúa. Như thế, chính sự hiểu biết của các kinh sư đã ngăn cản họ tin vào Thầy Giêsu, đã làm tâm hồn họ bị liệt không thể nhích tới gần Chúa Giêsu được. Đôi lúc chúng ta cũng cho rằng tôi “biết quá” về một ai đó, khiến cho tâm hồn chúng ta bị liệt, không thể nhích lại gần người anh em mình, hoặc cảm thấy “bó tay” về khiếm khuyết của người khác, mà quên đưa họ đến cùng Chúa, chỉ vì chúng ta kém tin vào Chúa.

Chữa lành bệnh thể lý dù sao vẫn dễ hơn chữa bệnh tâm lý và tâm linh. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã chọn điều khó hơn, điều chỉ thuộc về Thiên Chúa, vì chính Người là Thiên Chúa và có quyền tha tội. Chính việc tha tội cũng là việc chữa lành: chữa lành linh hồn và thể xác. Ngài đã không chọn điều dễ hơn, chỉ vì lòng tin của những con người đơn sơ ấy đã chạm đến trái tim nhân hậu của Ngài. Ngài đã cho người bệnh cả điều mà anh không xin hay không biết để xin, đó là ơn tha tội: điều đó quan trọng hơn việc chữa lành thân xác. Nhờ đó, khi trở về, anh không chỉ vác được chiếc giường mà trước đó nó phải nâng đỡ thân thể anh, mà anh còn có thể nâng đỡ những người xung quanh đã từng chăm sóc anh nữa.

Lòng tin luôn là chiếc chìa khóa duy nhất mở cánh cửa của ơn cứu độ. Đức Maria đã luôn nắm giữ chìa khóa tin yêu ấy: Mẹ luôn xác tín rằng: “Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”[1] Nhờ đó, Mẹ đã mở lòng ra với Thiên Chúa, và qua Mẹ, Ơn Cứu Độ đã được mở ra cho toàn thể nhân loại chúng ta nơi Chúa Giêsu Con của Mẹ. Với những hoàn cảnh khó khăn không thể giải gỡ như cảnh hết rượu giữa chừng tiệc tại Cana, Mẹ tin Chúa làm được mọi sự, Mẹ thưa với Chúa về nỗi khó khăn của họ, và Mẹ đã đưa họ (những người giúp việc) hướng cái nhìn về Chúa Giêsu và lắng nghe Ngài, để được Ngài giải gỡ khỏi khó khăn[2].

Mẹ Maria đã tin vào Chúa, và nhờ lòng tin đó, Mẹ được Thiên Chúa chúc phúc và muôn thế hệ ngợi khen Mẹ có phúc[3], vì nhờ Mẹ mà muôn ơn phúc của Thiên Chúa tuôn đổ xuống cho mọi người mọi nơi. Ngày hôm nay, qua sứ điệp của mẫu Ảnh Hay Làm Phép Lạ[4], Đức Mẹ vẫn muốn đưa chúng ta đến với Chúa, để Chúa chữa lành cho chúng ta những bệnh tật tâm hồn và thể xác.

Sống Tin Mừng với Mẹ:
Cùng với Mẹ Maria, tôi xác tín rằng Thiên Chúa có thể làm được tất cả mọi sự nơi tôi và cho tôi.

– Tôi ý thức những khiếm khuyết về tâm hồn của mình (những tội khó chừa, những đam mê và thói quen xấu khó thay đổi…) và cả những bệnh tật thân xác, xin Mẹ đưa tôi đến cùng Chúa để Người chữa lành và biến đổi tôi.
– Tôi nhìn đến những anh chị em xung quanh tôi, trong gia đình, lối xóm, bạn bè, những người bệnh tật phần hồn, phần xác… Tôi thưa với Mẹ về họ, và cùng với Mẹ đưa họ đến với Chúa Giêsu bằng lời cầu nguyện và bằng cả hành động nâng đỡ, khích lệ, khuyên nhủ…

Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ, xin giúp con tin tưởng vào Chúa hơn nữa. Xin Mẹ đem con đến cùng Chúa, để Người chữa lành con khỏi mọi bệnh tật thân xác và tâm hồn, để con được đứng dậy mạnh mẽ vác lấy gánh nặng cuộc sống mà bước đi trong bình an. Amen

“Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.”


[1] Lc 1,37
[2] Ga 2,1-12
[3] Lc 1, 45.48
[4] https://gdanhducmebanon.org/gioi-thieu-ve-anh-duc-me

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *