CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ NĂM TUẦN II THƯỜNG NIÊN

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. (Mc 3,7-12) “Người đã bảo các môn đệ dành sẵn cho Người một chiếc thuyền nhỏ, để khỏi bị đám đông chen lấn.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Sau những phép lạ Chúa Giêsu đã làm để chữa lành những người đau yếu, bệnh tật; có rất nhiều phản ứng từ đủ mọi tầng lớp khác nhau: những người Pharisêu thì đi bàn bạc với phe Hêrôđê để tìm cách hại Chúa, ma quỷ thì khiếp sợ, còn dân chúng thì vui mừng ngợi khen Thiên Chúa. Hôm nay, Chúa Giêsu lui …

Tiếp tục đọc