CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ NĂM TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN – LỄ THÁNH GIOAN TẨY GIẢ BỊ TRẢM QUYẾT

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. (Mc 6, 17-29) “Bà Hê-rô-đi-a căm thù ông Gio-an và muốn giết ông.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Tin Mừng hôm nay thuật lại cái chết bi thảm của thánh Gioan Tẩy Giả, mà dưới con mắt của người đời có thể cho rằng cái xấu đã lấn át cái tốt, sự ác thắng thế trước sự thiện, chỉ vì vua Hêrôđê không vượt qua được một nỗi sợ: sợ mất danh dự. Hêrôđê Antipa vẫn còn đủ lương tri để nhận biết “ông Gio-an là người công chính thánh thiện” (c.20), …

Tiếp tục đọc