CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ NĂM TUẦN IV PHỤC SINH

16.5.2019 – THỨ NĂM TUẦN 4 PHỤC SINH“Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em!” ✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. (Ga 13,16-20)Sau khi rửa chân cho các môn đệ, Đức Giê-su nói: “Thật, Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em! Thầy không nói về tất cả anh em đâu. Chính Thầy biết những người …

Tiếp tục đọc