CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ NĂM TUẦN V PHỤC SINH

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. (Ga 15,9-11)“Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Hôm qua chúng ta đã được nghe Chúa Giêsu tự ví Ngài là Cây nho, chúng ta là cành nho, và Ngài mời gọi chúng ta hãy gắn bó với Ngài để sinh nhiều hoa trái. “Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy.”[1]Lời Chúa hôm nay tiếp nối đề tài ấy, và Chúa Giêsu không …

Tiếp tục đọc