CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ NĂM TUẦN VII PHỤC SINH

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. (Ga 17,20-26) “Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con. Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Khi yêu, người ta không chỉ muốn được ở gần nhau, ở bên nhau mà còn là được “ở trong nhau”, “nên một” với nhau, để không bao giờ rời xa nhau, không bao giờ thiếu vắng nhau nữa. Tình yêu thẩm thấu ấy làm cho người này hiểu được người kia nghĩ gì, muốn gì, …

Tiếp tục đọc