CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ NĂM TUẦN III PHỤC SINH

09.5.2019 THỨ NĂM TUẦN III PHỤC SINH“Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy.” ✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. (Ga 6,44-51)Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng rằng: “Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy; và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ: Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận …

Tiếp tục đọc