CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ NĂM TUẦN THỨ NHẤT MÙA VỌNG

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 7,21.24-27) “Chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy mới được vào Nước Trời mà thôi.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Người ta nói rằng: Khoảng cách từ đầu đến tay mỗi người còn xa hơn một vòng trái đất. Quả thật, điều khó nhất trong cuộc sống con người không phải là tìm hiểu những nguyên lý của vũ trụ, nhưng chính là việc thực hành những gì mà người ta đã hiểu và đã biết. Lời Chúa hôm nay cũng nói với chúng ta về hai lối sống …

Tiếp tục đọc