CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ SÁU TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Matthêu. (Mt 9,9-13) “Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Trong bài giảng ngày 14.2.2015, Đức Thánh Cha Phanxico đã kể một câu chuyện như sau: Sau thánh lễ, Ngài đã ngồi giải tội rất lâu, nhưng khi Ngài vừa đứng lên thì có một bà 80 tuổi tiến lại. Ngài nói với bà:– Này bà ngoại, bà đến xưng tội sao? Tôi đang muốn đứng lên đi ra ngoài đây. Bà không còn có tội gì nữa đâu… …

Tiếp tục đọc