CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ SÁU TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 10,16-23) “Khi người ta nộp anh em, đừng lo phải nói gì; vì không phải anh em nói nhưng Thần Khí của Cha anh em sẽ nói trong anh em.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Ngày 16. 01.2018  đài Á Châu Tự Do đưa tin: trên thế giới hiện nay có 50 quốc gia được cho là cực kỳ nguy hiểm cho đời sống các kitô hữu. Cứ 12 người theo đạo Thiên Chúa thì một người bị ngược đãi vì niềm tin tôn giáo của họ. Ở Châu Phi cứ …

Tiếp tục đọc