CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ SÁU TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 13,18-23) “Hạt gieo trên đất tốt, là kẻ nghe lời giảng mà hiểu được, nên sinh hoa kết quả…” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Khi đọc các trang Tin Mừng, chúng ta có thể khẳng định: “Chúa Giêsu là nhà giáo dục đại tài của mọi thời đại”, vì khi giảng dạy dân chúng Ngài thường sử dụng ngôn từ đơn giản và những hình ảnh từ đời sống hằng ngày để giúp cho mọi người dễ hiểu hơn. Do đó mới có những lần đám đông cả năm ngàn người[1] …

Tiếp tục đọc