CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ SÁU TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 19,3-12) “Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Tục ngữ Việt Nam có câu: “Thuận vợ thuận chồng, tát bể Đông cũng cạn”. Sự hòa thuận giữa vợ chồng tạo nên sức mạnh phi thường, khiến họ có thể làm được những điều kỳ diệu như tát cạn biển Đông. Thế nhưng, mối bền vững của hôn nhân trong xã hội hôm nay đang bị phá vỡ bởi luật pháp và sự ích kỷ của con người. Trong bài Tin …

Tiếp tục đọc