CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ SÁU TUẦN III PHỤC SINH

10.5.2019 THỨ SÁU TUẦN 3 PHỤC SINH “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời.” ✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. (Ga 6,52-59)Khi ấy, người Do thái tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?” Đức Giêsu nói với họ: “Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho …

Tiếp tục đọc