CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ SÁU TUẦN IV THƯỜNG NIÊN

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. (Mc 6,14-29)“Ông Gioan ta đã cho chém đầu, chính ông đã trỗi dậy.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Con người thường bị day dứt, giằng co giữa cái xấu và cái tốt, giữa điều thiện và điều ác. Bài Tin Mừng theo thánh Marcô gợi lên cho chúng ta nhiều khuôn mặt với nhiều bài học. Tuy nhiên hôm nay, chúng ta cùng nhau suy niệm về nỗi day dứt của Vua Hêrôđê. Vua Hêrôđê đã sai bắt ông Gioan và tống ngục, chỉ vì Gioan đã ngăn cản vua không được …

Tiếp tục đọc