CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ SÁU TUẦN V PHỤC SINH

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. (x. Ga 15,12-17) “Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Bài Tin Mừng hôm nay ở trong bối cảnh Chúa Giêsu ăn bữa tiệc cuối cùng với các môn đệ trước khi Người đi chịu chết. Nên chúng ta có thể hiểu đây là những lời di chúc cuối cùng Ngài dành cho các môn đệ. “Các con hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương các con.” Khi mời gọi chúng ta yêu thương thì chính Ngài đã yêu chúng …

Tiếp tục đọc