CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ TƯ TUẦN X THƯỜNG NIÊN

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 5,17-19) “Thầy đến không phải là để bãi bỏ luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ, nhưng là để kiện toàn” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng Chứng kiến một số phản ứng của Đức Giêsu trước thái độ quá vụ luật của các kinh sư và biệt phái, chẳng hạn họ tuân giữ quá tỉ mỉ và nghiêm khắc việc rửa tay trước khi ăn hay việc tuân giữ ngày Sabat mang tính nô lệ và hình thức; nhiều người lầm tưởng rằng Đức Giêsu có ý phá bỏ luật …

Tiếp tục đọc