CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ TƯ TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Matthêu. (Mt 15,21-28) “Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy.” – (Mt 15,28) Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Đã lắm lần trong đời chúng ta cảm thấy dường như Chúa làm ngơ trước những ước nguyện của chúng ta, nên ta thất vọng bỏ cuộc không còn trông cậy Ngài nữa. Vì thế, bài học kiên trì trong cầu nguyện mà Lời Chúa dạy hôm nay rất quan trọng đối với mỗi người chúng ta. Có ba nhân vật chính trong câu chuyện được thánh Mathêu kể …

Tiếp tục đọc