CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ TƯ TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN

05.8.2020  – THỨ TƯ TUẦN XVIII TN✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Matthêu. (Mt 15,21-28)“Lạy Ngài là Con vua Đa-vít, xin rủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:          Tin Mừng theo thánh Mát-thêu được viết cho độc giả Do Thái, để giới thiệu Đức Giêsu là Đấng Mêsia và là Con Thiên Chúa đến để giải thoát Dân của Người. Dân miền Tia và Xi-đôn là những người ngoại giáo, và người phụ nữ Ca-na-an trong bài Tin Mừng cũng thế. Tác giả Mát-thêu muốn nói …

Tiếp tục đọc