CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ TƯ TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Matthêu. (Mt 18,15-20) “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã từng nhận định rằng: “Kitô giáo không phải là một tôn giáo chỉ dạy “ăn ngay ở lành”, nhưng là tôn giáo cứu độ duy nhất”.  Do đó, là một Kitô hữu, chúng ta không chỉ an phận với cuộc sống của riêng mình: “tôi sống tốt là đủ rồi”, nhưng phải luôn nhìn đến tha nhân, …

Tiếp tục đọc