CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ TƯ TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 11,42-46) “…các ngươi chất lên người ta những gánh nặng… mà chính các ngươi dù một ngón tay cũng không động tới.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Tiếp nối với Tin Mừng ngày hôm qua chúng ta đã nghe, trong bối cảnh Chúa Giêsu đang là khách mời của một người Pharisêu. Tất nhiên, có những người Pharisêu khác cùng được mời dùng bữa với Chúa. Và thường trong những bữa tiệc như thế, chủ và khách chỉ nói với nhau những lời tốt đẹp, có giận hờn riêng tư gì …

Tiếp tục đọc