TIN TƯỞNG NHƯ ĐỨC MẸ

 NOI GƯƠNG ĐỨC MẸ MARIANHÂN ĐỨC THỨ BA: TIN TƯỞNG NHƯ ĐỨC MẸ Mẹ Maria được bà Elisabeth ca tụng là có phúc do đức tin của Mẹ. Thánh Albertô Cả đã nói trong cuộc thương khó của Chúa Giêsu, các môn đệ chìm vào sự nghi ngờ; riêng mình Mẹ đứng vững trong đức tin. Đức tin là một ân huệ và là một nhân đức. Nó là ân huệ vì đến từ Thiên Chúa, như là ánh sáng Ngài chiếu tỏa vào linh hồn. Nó là nhân đức khi linh hồn sống đức tin. Một người Kitô hữu …

Tiếp tục đọc