fbpx

Bài suy niệm Thứ Hai Lễ Truyền Tin

25.3.2019     Lễ Truyền tin

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Luca. (Lc 1,26-38)

 Khi ấy, bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói : “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

Sứ thần liền nói : “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa.  Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su.  Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần : “Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng ?”

Sứ thần đáp : “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ toả bóng trên bà ; vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai : bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng, vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”

Bấy giờ bà Ma-ri-a nói với sứ thần : “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:

Là một thiếu nữ trong một gia đình đạo đức, ta có thể hình dung Maria đang chăm chỉ với công việc thường ngày để phụ giúp cha mẹ. Tâm trí Cô đang nhẩm hát một ca khúc, như Thánh vịnh 118 chẳng hạn: “Israel hãy nói lên rằng: muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương… có Chúa ở cùng tôi, tôi chẳng sợ gì, hỏi người đời làm chi tôi được…”. Maria đã được đính hôn và trong một tương lai gần, cô sẽ có một gia đình hạnh phúc với chàng thợ mộc Giuse rất đạo đức, tốt lành, nếu như không có việc Thiên Sứ Gabriel đến can thiệp. Sứ thần vào nhà và nói : “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà…” Bối rối quá đi chứ! Chắc hẳn Mẹ đã tự hỏi : “Tại sao người lại chào tôi một lời chào trân trọng đến thế được? Tôi là ai mà đáng nhận lời chào ấy chứ? Đức Chúa ở cùng tôi ư? Vậy Đức Chúa muốn dùng tôi làm việc gì cho Ngài?…” Rồi khi được nghe sứ thần giải thích chương trình của Chúa, Mẹ đã hiểu ra ý Chúa muốn “trọn tình thương” với Dân Người, và Đấng muôn dân trông đợi sẽ đến, và Người muốn Mẹ cộng tác vào chương trình cứu độ này… mà Đấng ấy… là Con Đấng Tối Cao… vậy làm cách nào để Mẹ có thể cộng tác vào một dự phóng quá quan trọng như vậy được?

Khi lắng nghe sứ thần giải thích, Maria đã hiểu ra: tất cả chương trình Cứu độ sẽ được chính Thiên Chúa đích thân thực hiện : “Thánh Thần sẽ ngự xuống…, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà”, Mẹ hiểu chính Đức Chúa ở với Dân Người, và ở với chính Mẹ để làm mọi sự qua Mẹ, và Mẹ hiểu ngay vai trò của Mẹ là cộng tác vào kế hoạch lớn lao ấy: “Này tôi là Nữ tỳ của Chúa… Tôi xin vâng…”, bất chấp mọi hệ lụy có thể xảy đến từ lời “Xin vâng” ấy, vì Mẹ đã tin : “đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” Mẹ đã đặt trọn đời Mẹ trong chương trình của Chúa, mặc dù chưa biết mọi sự sẽ diễn tiến thế nào, nhưng đối với Mẹ từ nay không còn kế hoạch riêng nào, cũng không còn áp lực nào có thể lung lạc được Niềm Tin kiên vững của Mẹ.

Sống Tin Mừng với Mẹ:

Mỗi lần tham dự thánh lễ, lời chào của vị Chủ tế “Chúa ở cùng anh chị em” có đem lại cho tôi cảm xúc hoặc suy nghĩ nào không? Khi rước Thánh Thể,  tôi có ý thức được niềm hạnh phúc vì được Chúa ở cùng như Mẹ không? Nếu ý thức sâu xa về điều đó, chắc hẳn đời tôi đã thay đổi, vì chính Mẹ đã được biến đổi, mà biến đổi trong niềm vui, niềm cậy trông và tín thác.

Hành động như Mẹ:

– Tham dự thánh lễ và hiệp lễ cách ý thức.

– Thường xuyên trở về với “cung thánh lòng mình” để thờ lạy Chúa đang ngự nơi đó, lắng nghe và đáp trả lời mời gọi của Ngài. Tôi sẽ kín múc được Niềm Vui từ Ngài.

Cầu nguyện với Mẹ: Hát

“Mẹ ơi, đời con dõi bước theo Mẹ…

“Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội

Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *